David en Goliath

David en Goliath:
In de vijftiende aflevering komen Cora en Habib terecht tussen de schapen. Ze worden aangevallen door een beer en een leeuw, maar David redt hen. Intussen wordt het volk Israel aangevallen door de Filistijnen met Goliath aan het hoofd. Niemand durft deze reus aan te pakken. Hreel probeert Saul ervan te overtuigen zijn zoon Jonathan te sturen, maar David besluit zelf het gevecht met Goliath aan te gaan.

DVD 8

Aflevering 15

Achtergrondinformatie

Samenvatting

Achtergrondinformatie
In deze aflevering gaat het over een heel gewone jongen die een held werd: David, de zoon van Isaï. Hij was een simpele herdersjongen. In Israël waren herders niet populair en David moppert op zijn beroep en vindt de soldaten stoerder dan hij. En de soldaten keken weer op tegen Goliath.
Maar David is wel de held van Habib. Want hij was de enige die tegen Goliath wilde vechten. Zelfs koning Saul durfde dat niet. David vertrouwde op God en daarom is hij een held.

Vraag
Wie is jouw held? En waarom is dat? Weet je ook wie de held van jouw vader en moeder is?

Doen
David was een onverwachte held. Dat kan jij ook zijn. Maak vandaag eens iemand blij, bijvoorbeeld door je kamer op te ruimen of iets liefs te zeggen. En volwassenen: wees een onverwachte held voor je kind.